https://rusca.info/wp-content/uploads/2020/06/universite.jpg
Rusya'da EğitimRusya Üniversiteleri
Rusya Federasyonu özellikle son yıllarda kaydettiği iktisadi ve kültürel gelişimin yanı sıra, uluslararası meselelerin çözümüne yaptığı doğrudan katkı sebebiyle de gelecek vaat eden ülkeler sıralamasında önemli bir mesafe kat etmiştir. Buna bağlı olarak Rusya üniversiteleri de yurtdışında eğitim almak isteyen tüm öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır.

Rusya'da yüksek öğrenim görmek isteyen ve bu amacını gerçekleştiren öğrencilerin toplam sayısında son iki yıllık süre zarfında %200 civarında bir artış söz konusudur. Konu ile ilgili çalışmalar yürüten uzmanların önemli bir bölümü, dünya çapında Rusya üniversitelerine karşı ilginin bu kadar artmış olmasını genelde düşük maliyet unsuru ile açıklamaktadır. Ancak Rusya'nın önde gelen yükseköğretim kurumlarında alınan eğitimin kalitesi ve Rusya üniversiteleri tarafından tanzim edilen diplomaların Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde geçerli olması da Rusya üniversitelerinin sıklıkla tercih edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Rusya’da Yüksek Öğrenimin İlk Adımı: Hazırlık Fakültesi

Rusya’da lisans ya da yüksek lisans eğitimi alacak olan her yabancı öğrenci, kayıt yaptırdığı üniversitenin bünyesinde faaliyet gösteren hazırlık fakültesinde 1 yıl boyunca Rus Dili ve diğer yan disiplinlerde (sözel ya da sayısal profilde) öğrenim görür. Hazırlık fakültelerinde eğitim alacak yabancı öğrenciler her yılın Eylül, Ekim ve Kasım aylarının ilk haftası itibariyle oluşturulan ortalama 10'ar kişilik gruplara dahil olmak suretiyle öğrenime başlar.

Hazırlık eğitimini kapsayan akademik yılın güz döneminde yalnızca yoğun Rusça eğitimi gören yabancı öğrenciler, bahar döneminin başlamasıyla birlikte Rusçanın yanı sıra, lisans ya da yüksek lisans bölümlerine kolay adapte olmaları maksadıyla bazı ek dersler de almak zorundadır. Örneğin, uluslararası ilişkiler ya da siyaset bilimi alanında öğrenim görecek bir yabancı öğrenci tarih, edebiyat, coğrafya gibi ek hazırlık dersleri alırken, nanoteknoloji veya nükleer fizik gibi bölümlere kayıt yaptıracak öğrenciler ise matematik, biyoloji ve kimya gibi ek dersler alırlar.
Rusya’da hazırlık eğitimi ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz:
https://rusca.info/wp-content/uploads/2020/06/hazirlik.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://rusca.info/wp-content/uploads/2020/06/diploma.jpg

Rusya’da Eğitim Sistemi

Rusya Federasyonu'ndaki eğitim dili Rusçadır. Bu duruma ek olarak, üniversitelerin eğitim müfredatları dahilinde İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde de lisans, yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Rusya’daki akademik takvimin başlangıcı Eylül ayının ilk haftasıdır. Bu süreçte üzerinde dikkatle durulması gereken konu, yabancı öğrencilerin Rusya üniversitelerinin açmış olduğu sınırlı sayıda kontenjanı ve davetiye tanzim süresi olan 25 iş gününü göz önünde bulundurarak ön başvurularını en geç Nisan ayı itibariyle yapmaları noktasında ortaya çıkmaktadır.

Yine özellikle dikkat edilmesi gereken bir başka detay da ders süresidir: Rusya üniversitelerinde gerçekleştirmekte olan bir dersin süresi 90 dakikadır. Bu sebeple bir akademik yıl boyunca aldığınız ders sayısı az görünse de aslında alınacak olan eğitimin toplam süresi, diğer ülkelerdeki üniversitelere göre daha fazla olmaktadır.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Rusya’daki Eğitimin Maliyeti
Rusya’da üniversite eğitimi alacak yabancı öğrenciler için verilecek hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin ücretler aşağıda belirtilmiştir.

Hizmetler:
Davetiye tanzimi için gerekli evrakların hazırlanması ve işlemlerin başlatılması
Davetiyenin kargo ile gönderimi
Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Konsolosluk Dairesinden eğitim vizesi temini
Uçak bileti temini
Öğrencinin Rusya’daki ilgili havalimanında karşılanması ve üniversitesine transferi
Yurt kaydı
Üniversite kaydı
Geçici oturum izni alınması ve bu iznin tescili
1 yıllık sağlık sigortası
Vize uzatımı
Pasaport, diploma, transkript ve diğer resmi evrakların tercümesi
İlgili tercümelerin Rusya'daki noterler tarafından tasdiki
Eğitim süresi boyunca öğrenciye verilecek danışmanlık hizmeti

Ücretler:
Rusya üniversiteleri için ücretler bir yıllık hazırlık fakültesi eğitimi, konaklama, danışmanlık ve yukarıda verilen hizmetlerin tamamı dahil olmak üzere ortalama 4000 ila 6000 Amerikan doları civarındadır. Zira, seçilecek şehir ve üniversiteye göre söz konusu ücretler değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi için lütfen aşağıda bulunan formu doldurunuz.
https://rusca.info/wp-content/uploads/2020/06/universite.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://rusca.info/wp-content/uploads/2020/06/universite.jpg
Rusya Federasyonu'nda Yükseköğrenim İçin Doğru Tercih
Rusya'da üniversite eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilerin kayıt sürecinde üzerinde hassasiyetle durmaları gereken konuların başında tercih edilecek üniversitenin ülke sıralamasındaki mevcut yeri, mezun olunacak bölümün iş hayatında sağlayacağı olası avantajlar ve alınacak diplomanın yurtdışındaki geçerliliği gibi hususlar gelmektedir. Bu bağlamda, öğrenci daha kendi ülkesindeyken tüm bu konular üzerinde tam bilgiye sahip olmalı, merak ettiği her detay, alanında deneyimli uzmanlar tarafından kapsamlı bir şekilde kendisine izah edilmelidir.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
İletişim
Kuloğlu Sokak No:25/2 Çankaya Ankara
+90 533 050 16 30
info@rusca.info
©2020 rusca.info
Hakkımızda

Rus Kültür ve Enformasyon Merkezi, öğrencilerine sağladığı profesyonel Rusça eğitiminin yanı sıra, dünyanın en zengin tarihi birikimlerinden biri olan Rus kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması için bir platform olarak faaliyet göstermektedir.

tr_TRTR
Open chat